Årsmøtet valgte nytt hovedstyre den 07. mars 2024

Det nye styret består av:

Leder: Kai H. Kvilstad
Nestleder: Christian Haaland
Sekretær: Tor Arild Torgersen
Styremedlem: Torhild Djup
Styremedlem: Eirik Waage
Første varamann: Børge Gundersen
Andre varamann: Kjersti Eltervaag
Tredje varamann: Kenneth Hviding

Leder fotballstyret: Anders Solgård

Leder dykkerklubb: Geir Meling