Årsmøtet valgte nytt hovedstyre den 07. mars 2023

Det nye styret består av:

Leder: Kai H. Kvilstad
Nestleder: Christian Haaland
Sekretær: Tor Arild Torgersen
Styremedlem: Torhild Djup
Styremedlem: Hanna Pedersen
Første varamann: Børge Gundersen
Andre varamann: Brit Lillian Nordbø
Tredje varamann: Erik Waage

Leder fotballstyret: Anders Solgård

Leder dykkerklubb: Stein Flom-Jacobsen