Utleiesatser klubbhuset KIL

Utleie av huset og utstyr:
Inkludert i leie er stoler, bord, scene og teknisk utstyr.

Leie med kjøkken inkluderer alt utstyr som dekketøy, kaffetrakter (eks. kaffe), kjøleskap, komfyr, fryseboks etc.


Lobby og kjøkken, døgn:
Private: Kr. 2000,-
Medlemmer: Kr. 1500,-

Lobby, sal og kjøkken, 1/2 døgn:
Private: Kr. 2500-
Medlemmer: 2000,-

Lobby, sal og kjøkken, døgn:
Private: Kr. 4000,-
Medlemmer: Kr. 3500,-

Lobby, sal og kjøkken, helg (fred-søn):
Private: Kr. 6000,-
Medlemmer: Kr. 5000,-

Audiovisuelt utstyr utover standard:
Private: Kr. 750,-
Medlemmer: Kr. 500,-

Kjeller (ungdomsklubb):
Medlemmer: Kr. 200,. pr. time

Kjeller (ungdomsklubb), hel kveld:
Medlemmer: 1000,-


Frivillige organisasjoner:

Frivillige organisasjoner (ikke interesseorganisasjoner) hjemmehørende i Kvitsøy kommune har etter samarbeidsavtale med Kvitsøy kommune rett på gratis leie på deler av klubbhuset til lagenes ordinære drift. Det gjelder ikke for audiovisuelt utstyr utover standard.

I ordinær drift inngår: faste møter, egne konserter, basarer, møter og årsmøter.

For fester og andre arrangementer som ikke omfattes av gratisrett skal medlemspris betales.

Frivillige organisasjoner som bruker sin gratisrett kan ikke fortrenge betalende leietakere eller Kvitsøy idrettslag. Betalende leietakere eller Kvitsøy idrettslag kan fortrenge frivillige organisasjoners gratisleie.

For Kvitsøy kommune og sponsorer gjelder egen avtale. 


Kontaktperson for leie av Klubbhuset:

Monika Høie
Epost: montom97@gmail.com
Mobil: 90186274