Kvitsøypatrioten er Kvitsøy Idrettslags klubbavis, og fungerende «lokalavis» for Kvitsøy.


«Patrioten» kommer ut 4 ganger pr år, og distribueres gratis til alle husstander på Kvitsøy.
Interesserte utenfor Kvitsøy kommune kan abonnere på bladet.
Bladets formål er å være en inntektskilde til idrettslagets arbeid, og dette oppnås ved annonser for velvillige bedrifter, betalende abonnenter utenfor Kvitsøy, samt frivillige gaver fra mottakere på Kvitsøy.

En gang pr år følger det giro med i bladet hvor mottakerne kan gi sin støtte.

Epost: patrioten@kvitsoyil.no


Kontaktpersoner:

  • Redaktør:
    Lars Idar Waage
  • Annonser/abonnenter:
    Kai H. Kvilstad