Årsmøtet valgte nytt hovedstyre den 08. mars 2022

Det nye styret består av:

Leder: Kai H. Kvilstad
Nestleder: Christian Haaland
Sekretær: Leif Ydstebø
Styremedlem: Stine Meling
Styremedlem: Camilla Garvik de Azua
Første varamann: Tor Arild Torgersen
Andre varamann: Espen Sande
Tredje varamann: Cecilie Tjelta

Leder fotballstyret: Jon Arne Ramsland

Leder multisport: Nina Gundersen

Leder dykkerklubb: Stein Flom-Jacobsen

Leder Taekwon-Do: Erlend Eide