Fair Play er mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen!

NFFs hovedmål er å skape en bedre fotballaktivitet ute i våre mer enn 27.000 lag. Barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) er våre prioriterte målgrupper, men alle i fotballfamilien skal trives og ha det gøy med fotballen.

Alle som har lyst til å spille fotball er velkommen og skal få et fotballtilbud i klubben sin. Ingen stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller av andre grunner.

Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, media og andre aktører i fotballen har alle et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Alle har også et ansvar for å endre og/eller påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse.

Norges Fotballforbund og Norsk Tipping arbeider sammen om en aktivitetsplan for å styrke arbeidet med Fair Play gjennom konkrete tiltak ut mot de ulike målgruppene i fotballen.

NFF og Norsk Tipping vil samarbeide med klubbene for å bevisstgjøre arbeidet med Fair Play programmet.

Kvitsøy IL årets Fair Play klubb

Kvitsøy IL fikk overrakt prisen som årets Fair Play klubb 2015

Fair Play i fokusKvitsøy IL her representert ved fotballstyret. F.v: Tonje Sande, Cecilie Øvrebø, Lars Kåre Pedersen og Trond Hugdal. Silje Lilledal var ikke til stede.
| Foto: NFF Rogaland

________________________________________________________________________________________________________________________________

Kvitsøy IL fikk endelig det håndfaste beviset på at de er NFF Rogalands Fair Play klubb for 2015.

Kvitsøy har jobbet veldig godt med Fair Play i klubben. Cecilie Øvrebø forteller at Fair Play har vært et satsingsområdet for hele fotballstyret.

Dette var godt synlig på hele annlegget til Kvitsøy IL da NFF Rogaland var på besøk. Kampverter og kåring av begge lags Fair Play spillere, for kampen mellom Kvitsøy og Jarl sine 9 år gamle gutter, var også beviser på det gode arbeidet som er lagt ned i klubben.

NFF Rogaland gratulerer med prisen.