Styret

Leder:

Jon Arne Ramsland

Sekretær:

Anders Solgård

Materialforvalter:

Tina Stenheim

Medlem:

Janne Sunde

Fairplay ansvarlig:
Stian Rosnes

Ta kontakt dersom du lurer på noe.