Kvitsøy​ ​Dykkerklubb (KDK) -​ ​Protokoll​ ​fra​ styremøte 31 okt 2019

Postet av Kvitsøy Idrettslag den 13. Nov 2019

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.
Stein Flom Jacobsen, Tonje Karlsen, Øystein Karlsen, Inge Kåre Tvedt og Kai Kvilstad var tilstede.

 

1. Årsmøtet i KIL blir 11 mars 2020
2. Vi vil bruke Stavanger Dykkersenter til sertifisering av utstyr og Grimstad Maskin og Dykkerservice som leverandør av utstyr.

Se link for priser angående sertifisering.

Utstyr for sertifisering må leveres innen 21/11.

 

3. Vi har fått inn 11 registrerte medlemmer og egenerklæringsskjema.

 

4. Kai har vært i kontakt med Bjarte Espevik angående lagring av utstyr i nybygget på Grønningen når den tid kommer.

 

5. Øystein må få en bedre oversikt over alle som ønsker å delta på dykkerkurs/dykkelederkurs/ROV før han forespør priser. 

FRIST 1 DESEMBER

 

6. Stein er i kontakt med Norges Dykkerforbund, som ønsker å ha oss med. Vi må gi noen gode argumenter for å melde oss inn som skal taes opp i KIL sitt årsmøte. 

Det er også flere dykkerklubber som ønsker å inngå samarbeid og ønsker å besøke oss og inviterer oss med på diverse arrangementer. 

 

7.  Se vedlegg for logo som ble valgt.

 

8. Endelig navn ble Kvitsøy Dykkerklubb (KDK).

 

9. Tidsplan – se vedlegg.

 

Skrevet av

Nestleder/sekretær

Tonje Karlsen


Vedlegg.jpgInnkalling til åpent, konstituerende styremøte i KIL undervannsklubb

Postet av Kvitsøy Idrettslag den 27. Aug 2019

Det innkalles til åpent, konstituerende styremøte

Tid og sted:
4.september kl. 1900 - 1945 på møterommet (2 etg.) i KIL sitt klubbhus.


Det er kun styret som MÅ møte; Inge Kåre, Steffen, Stein, Tonje og Øystein. 

Øvrige interesserte kan møte, men meld fra på FB-siden Kvitsøy Undervannsklubb (arrangement) innen den 4 kl 1200 slik at vi får satt opp nok stoler.

 SAKSLISTE:

 1. Valg av styre 
 2. Utstyr; muligheter/priser etc. både på nytt og sertifisering av eldre utstyr. 
 3. Medlemskap 
 4. Oversikt over utstyr klubben må - og bør ha tilgang til 
 5. Oversikt over mulighet for kurs; dykkerkurs, dykkerlederkurs. Hvem ønsker å ha det og
   når kan det arrangeres.
 6. Samarbeid med andre klubber 
 7. Next of kin / "Pårørendekontakt"; liste 
 8. Logo 
 9. Tidsplan fremover
 10. Eventuelt 


 Fullstendig saksliste er sendt ut på epost til styret.
 

Vel møtt.

SteinInvitasjon til informasjons- og stiftelsesmøte.

Postet av Kvitsøy Idrettslag den 15. Aug 2019

Det inviteres til informasjons- og stiftelsesmøte på KIL sitt klubbhus, torsdag 22 aug. Kl. 1900. 


Dette er et møte for å se om vi kan få stiftet en dykkergruppe eller en dykkerklubb.
Inviter gjerne andre som er interessert!

Kaffe og noe å bite i vil bli servert. Møtet blir avholdt i møterommet i 2.etg.


SAKSLISTE:

1. Gruppe under KIL eller egen dykkeklubb og saksgang fremover - Kai

2. Hvordan bli medlem - Kai

3. Kurs, utstyr, dykkerledere mm. - Øystein

4. Valg av interimstyre fro gruppa/klubben - Stein

5. Eventuelt