Oppstart av idrett- og fritidsaktiviteter for barn under 18 år.

Postet av Kvitsøy Idrettslag den 20. Jan 2021

Idrettslaget starter i dag 20.1.21, opp med idrett- og fritids aktiviteter for barn under 18 år.

Dette i henhold til lokale forskrifter om smittevern for Kvitsøy, gjeldende f.o.m. 20.01.21

 

Klubbhuset åpnes kun for aktiviteter som er i tråd med dette (ungdomsklubb, skolekorpset og skating på skytebanen).

 

Klubbhuset kan brukes til interne møter, med de begrensninger som til enhver tid gjelder.
Nye retningslinjer

Postet av Kvitsøy Idrettslag den 3. Jan 2021

Hovedstyret har i dag hatt ett møte for å vurdere de praktiske konsekvensene av regjerings nye retningslinjer. KIL har besluttet å stenge ned all aktivitet inntil videre. Helsen til våre medlemmer og innbyggere er selvsagt det viktigste. 
I praksis betyr klubbens bestemmelse dette:
- All trening og alle kamper i regi av KIL stoppes umiddelbart.
-klubbhuset stenges for alle.( interne møter for KIL ihht gjeldende nasjonale/lokale retningslinjer er tillatt)
- Ungdomsklubben bemannes ikke
Vi har nær kontakt med Kommunen og følger selvsagt de råd som beredskapsgruppen gir.
Tiltakene vil være gjeldende til annen beskjed blir gitt.
Hilsen Hovedstyret.
Kontaktperson Kai Kvilstad 91 86 06 31