Kvitsøy​ ​Dykkerklubb (KDK) -​ ​Protokoll​ ​fra​ styremøte 31 okt 2019

Postet av Kvitsøy Idrettslag den 13. Nov 2019

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.
Stein Flom Jacobsen, Tonje Karlsen, Øystein Karlsen, Inge Kåre Tvedt og Kai Kvilstad var tilstede.

 

1. Årsmøtet i KIL blir 11 mars 2020
2. Vi vil bruke Stavanger Dykkersenter til sertifisering av utstyr og Grimstad Maskin og Dykkerservice som leverandør av utstyr.

Se link for priser angående sertifisering.

Utstyr for sertifisering må leveres innen 21/11.

 

3. Vi har fått inn 11 registrerte medlemmer og egenerklæringsskjema.

 

4. Kai har vært i kontakt med Bjarte Espevik angående lagring av utstyr i nybygget på Grønningen når den tid kommer.

 

5. Øystein må få en bedre oversikt over alle som ønsker å delta på dykkerkurs/dykkelederkurs/ROV før han forespør priser. 

FRIST 1 DESEMBER

 

6. Stein er i kontakt med Norges Dykkerforbund, som ønsker å ha oss med. Vi må gi noen gode argumenter for å melde oss inn som skal taes opp i KIL sitt årsmøte. 

Det er også flere dykkerklubber som ønsker å inngå samarbeid og ønsker å besøke oss og inviterer oss med på diverse arrangementer. 

 

7.  Se vedlegg for logo som ble valgt.

 

8. Endelig navn ble Kvitsøy Dykkerklubb (KDK).

 

9. Tidsplan – se vedlegg.

 

Skrevet av

Nestleder/sekretær

Tonje Karlsen


Vedlegg.jpgPåmelding til høstens grasrottrenerkurs

Postet av Kvitsøy Idrettslag den 30. Sep 2019

Grasrottrener-kurs passer perfekt for deg som er trener i barne- og ungdomsfotball.


NFF Grasrottreneren gjennomføres flere steder i Rogaland denne høsten. Alle kurs er publisert i kurskalenderen. Delkurs 1-4 arrangeres både på Sandnes, Bryne og Avaldsnes i høst, og i tillegg arrangeres delkurs 1 flere steder i regionen.

I forbindelse med at NFF Rogaland har ansatt Anders Veibust som ny kretsansvarlig trenerutvikler i høst, vil vi lodde ut en Gapo-binge til en heldig klubb som har fokus på å utvikle trenerkompetanse. Alle klubber som har fem eller flere trenere representert på delkurs i regi av NFF Rogaland i løpet av høsten, vil få ett lodd i loddtrekning av bingen.

Grasrottrener-lisensutdanningen er trinn 1 av 4 i NFFs trenerutdanningsstige. Primærmålgruppa er trenere i barne- og ungdomsfotballen, samt alle som har som ambisjon å virke som trener i spillerutviklingssegmentet og i voksenfotballen. Les mer om Grasrottreneren her.

Sveio: 

Delkurs 1 i uke 42.

Avaldsnes:

Delkurs 1 kommer i løpet av vinteren.

Delkurs 2 kommer i løpet av vinteren.

Delkurs 3 i uke 47.

Delkurs 4 i uke 49.

Sandnes:

Delkurs 1 i uke 44.

Delkurs 2 i uke 45.

Delkurs 3 i uke 47.

Delkurs 4 i uke 49.

Bryne:

Delkurs 1 i uke 44.

Delkurs 2 i uke 45.

Delkurs 3 i uke 46.

Delkurs 4 i uke 49.

Viking:

Delkurs 3 kommer i løpet av vinteren.

Delkurs 4 kommer i løpet av vinteren.

For påmelding: Logg deg inn i MinIdrett før du trykk meld deg på her.


Interessert?

Kontakt Lars Kåre Pedersen

Tlf: 901 97 940
email: lkp@bullarstad.noTil vårt trofaste publikum!

Postet av Kvitsøy Idrettslag den 1. Sep 2019

Til vårt trofaste publikum!

Fotballkampene til Kvitsøy sitt A-lag er blitt et høydepunkt og samlingssted for mange "store og små" på øya, med kamp, varer i kiosken og god stemning! Vi har de senere år fått mye skryt for dette fra både besøkende og våre egne tilhengere. Den gode rammen og stemningen rundt kampene har vært fremhevet. Folk er samlet på tvers av generasjoner og øvrige interesser osv. Idretten er samlende.  

Fotball er en idrett som engasjerer både spillere, lagledere og ikke minst publikum.

Under kampen i går, mellom KIL og Tasta, var det innimellom høy temperatur både på og utenfor banen. Det er noe som hører til idretten.
Men alt må skje innen visse rammer.

KIL har dessverre blitt varslet om at det ble uttalt noen uheldige utsagn underveis i kampen. Dette var utsagn som ble oppfattet som rasistiske.

KIL vil derfor på det sterkeste minne alle om at vi alle er forbilder, at KIL er en Fair Play - klubb, og at det er mange barn og unge til stede på kampene. Fair Play regelverket gjelder alle som oppholder seg på stadionområdet. Dvs spillere, dommere, lagledere, frivillige, og publikum. KIL oppfordrer alle til å fortsette å heie på eget lag, og vise respekt for våre motstandere! Dette selv om noen kanskje har "gått over streken". 

I forlengelsen av dette vil vi også sette fokus på en annen utfordring. I og med at vi er en liten klubb, har vi tidligere ikke hatt noe markant skille på hvor spillere, lagledere og publikum oppholder seg. Dette skal man egentlig ha. Det skal være en såkalt "teknisk sone" ved "innbytterboksene" der bare spillere og lagledere skal oppholde seg. Normalt er ikke dette noe problem, men vi har opplevd noen utfordringer også omkring dette både tidligere og under/etter kampen i går. Vi vil derfor markere opp en "teknisk sone" til neste hjemmekamp, slik at det blir enklere for dommer og representanter fra motstanderlag å vite hvem som er KILs representanter under kampen, og hvem som er publikum. 

Vi benytter for øvrig anledningen til igjen å takke for støtten fra publikum! Det er en tøff sesong resultatmessig, men vi har ikke gitt opp håpet om å overleve i 5. divisjon, så vi trenger fortsatt støtte ut over høsten!!

KILInnkalling til åpent, konstituerende styremøte i KIL undervannsklubb

Postet av Kvitsøy Idrettslag den 27. Aug 2019

Det innkalles til åpent, konstituerende styremøte

Tid og sted:
4.september kl. 1900 - 1945 på møterommet (2 etg.) i KIL sitt klubbhus.


Det er kun styret som MÅ møte; Inge Kåre, Steffen, Stein, Tonje og Øystein. 

Øvrige interesserte kan møte, men meld fra på FB-siden Kvitsøy Undervannsklubb (arrangement) innen den 4 kl 1200 slik at vi får satt opp nok stoler.

 SAKSLISTE:

 1. Valg av styre 
 2. Utstyr; muligheter/priser etc. både på nytt og sertifisering av eldre utstyr. 
 3. Medlemskap 
 4. Oversikt over utstyr klubben må - og bør ha tilgang til 
 5. Oversikt over mulighet for kurs; dykkerkurs, dykkerlederkurs. Hvem ønsker å ha det og
   når kan det arrangeres.
 6. Samarbeid med andre klubber 
 7. Next of kin / "Pårørendekontakt"; liste 
 8. Logo 
 9. Tidsplan fremover
 10. Eventuelt 


 Fullstendig saksliste er sendt ut på epost til styret.
 

Vel møtt.

SteinInvitasjon til informasjons- og stiftelsesmøte.

Postet av Kvitsøy Idrettslag den 15. Aug 2019

Det inviteres til informasjons- og stiftelsesmøte på KIL sitt klubbhus, torsdag 22 aug. Kl. 1900. 


Dette er et møte for å se om vi kan få stiftet en dykkergruppe eller en dykkerklubb.
Inviter gjerne andre som er interessert!

Kaffe og noe å bite i vil bli servert. Møtet blir avholdt i møterommet i 2.etg.


SAKSLISTE:

1. Gruppe under KIL eller egen dykkeklubb og saksgang fremover - Kai

2. Hvordan bli medlem - Kai

3. Kurs, utstyr, dykkerledere mm. - Øystein

4. Valg av interimstyre fro gruppa/klubben - Stein

5. EventueltÅrsmelding 2018

Postet av Kvitsøy Idrettslag den 7. Mar 2019

Årsmelding for 2018 kan du lese her Fotballturnering 2019

Postet av Kvitsøy Idrettslag den 15. Feb 2019

Årets fotballturnering går av stabelen lørdag 16.03.19. Som vanlig blir turneringen avholdt i idrettshallen.

Det blir både herre og damepuljer. Vil spesielt oppfordre flere damer til å melde seg på årets turnering. Aldersgrense er 15 år.

Info angående puljer, tidspunkt med mer kommer senere.


Festen på kvelden er for turneringsdeltakere og frivillige som hjelper til med rigging av klubbhus, vakter, rydd og vask både i løpet av kvelden og dagen etterpå samt kiosksalg. En kan ta med seg en person som følge på kvelden.

Priser er som følgende:

-              100,- for å spille turnering

-              300,- for turnering og fest

-              200,- fest (de som deltar som frivillige)

-              250,- følge

og betales ved ankomst i hallen på dagen. Vi tar både kort, Vipps og kontanter.

Påmeldinger til turnering og frivillige gjøres til Anders Solgård på mail: solgaard_anders@hotmail.com

Si i mailen om du er spiller og festdeltaker eller frivillig (om du vil stå i kiosk, være med riggegjengen eller rydd og vask gjengen)

Frist for påmelding er søndag 10/3!!INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

Postet av Kvitsøy Idrettslag den 12. Feb 2019

 Kvitsøy Idrettslag avholder årsmøte på klubbhuset onsdag 13.mars 2019 kl. 19:00.  Til behandling: 

1. Åpning, 

2. Godkjenne de stemmeberettigede. 

3. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 

4. Valg av dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Behandling av årsmelding for 2018. 

6. Behandling av organisasjonsplan for 2019 

7. Behandling av regnskap 2018 

8. Innmelding i Norges Triatlonforbund 

9. Fastsetting av medlemskontingent 2019 

10.Behandling av idrettslagets budsjett 2019 

11.Innkomne saker 

12.Valg etter loven 


Innspill til årsmøtet leveres styret senest 2 uker før. 

Sakspapirer deles ut til medlemmene senest 1 uke før møtet. 

ETTER ÅRSMØTESAKENE BLIR DET INFO OM KVITSØY IDRETTSPARK, 


Styret