INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

Postet av Kvitsøy Idrettslag den 12. Feb 2019

 Kvitsøy Idrettslag avholder årsmøte på klubbhuset onsdag 13.mars 2019 kl. 19:00.  Til behandling: 

1. Åpning, 

2. Godkjenne de stemmeberettigede. 

3. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 

4. Valg av dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Behandling av årsmelding for 2018. 

6. Behandling av organisasjonsplan for 2019 

7. Behandling av regnskap 2018 

8. Innmelding i Norges Triatlonforbund 

9. Fastsetting av medlemskontingent 2019 

10.Behandling av idrettslagets budsjett 2019 

11.Innkomne saker 

12.Valg etter loven 


Innspill til årsmøtet leveres styret senest 2 uker før. 

Sakspapirer deles ut til medlemmene senest 1 uke før møtet. 

ETTER ÅRSMØTESAKENE BLIR DET INFO OM KVITSØY IDRETTSPARK, 


Styret 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.